اساتید 3

الکس مکسول

موسس و مدیرعامل

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

سارا تیلور

طراح UI/UX

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

مهندس دانش رضایی

مشاور هیت مدیره

مشاور هیئت مدیره شرکت مانی پارس ماد

دکتر علی پاکدامن

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره شرکت مانی پارس ماد

مهندس پریسا پاکدامن

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت مانی پارس ماد

دکتر کیانوش رضایی

رئیس هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره شرکت مانی پارس ماد

Become a Partner

Choose from hundreds of free courses, or get a degree or certificate at a breakthrough price. Learn at your own pace.

Apply Now
http://Become%20a%20Partner
http://Become%20an%20Teacher

Become an Teacher

Choose from hundreds of free courses, or get a degree or certificate at a breakthrough price. Learn at your own pace.

Get Started