پروفایل

مهندس پریسا پاکدامن

مهندس پریسا پاکدامن

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

طراح محصولات و خدمات بانکی و مالی
طراح ارشد محصولات سواد مالی
طراح ارشد برد گیم سواد مالی
بیش از 10 سال تجربه فعالیت در صنعت بانکداری

My Education

  • دانشگاه هاروارد فارغ التحصیل ریاضیات
  • داشنگاه تورنتو فارغ التحصیل انگلیسی
  • دانشگاه داسا فارغ التحصیل ریاضیات

My Experience

  • گوگل 1396-1397
  • اینواتو 1397-1398
  • انویتم 1398-1399