• خانه
  • بازاریابی خدمات بانکی

بازاریابی خدمات بانکی

بازاریابی خدمات بانکی

سمینار بازاریابی خدمات بانکی راهکاری برای توسعه فراگیری مالی

به پیشنهاد آقای دکتر کیانوش رضائی رئیس هیئت مدیره شرکت مانی پارس؛ سمینار مذکور توسط موسسه عالی بانکداری ایران برگزار می شود. امیدواریم این سمینار علاوه بر ارتقاء جایگاه بازاریابی در صنعت بانکداری به شناخت مفاهیم سواد مالی و فراگیری مالی کمک نماید.

پوستر سمینار را از اینجا می توانید دریافت نمایید.