• خانه
  • دسته بندی رویداد: آموزش کسب و کار

دسته بندی رویداد: آموزش کسب و کار

دورهمی فعالان حوزه کودک و نوجوان

دورهمی فعالان حوزه کودک و نوجوان

کنشگری فعالان حوزه کودک و نوجوان

ادامه مطلب

مانی پارس ماد در صفر و یک

شرکت مانی پارس با دموی محصول خود با عنوان مانیشا(سامانه آموزش سواد مالی

ادامه مطلب

ارزیابی سواد مالی درکشور

ارزیابی سطح سواد مالی کارکنان و مشتریان بانک توسعه تعاون

ادامه مطلب

اقتصاد خانواده و کودک من

این محتوی شامل راهنمای پدران و مادران و آموزگاران و .. .

ادامه مطلب

بازاریابی خدمات بانکی

به پیشنهاد آقای دکتر کیانوش رضائی رئیس هیئت مدیره

ادامه مطلب