• Home
  • محصولات مانی پارس ماد، کتاب صوتی

محصولات مانی پارس ماد، کتاب صوتی

کتاب صوتی یک محیط یادگیری با ارزش و توانمند

ما متعهد هستیم محصولات و خدمات خلاقانه سواد مالی را به گونه ای به مشتریان خود ارائه نماییم که ایجاد ارزش برای مشتریان درآن مشهود باشد.

تعالی در آموزش، تنوع فرهنگی همراه با نوآوری

ناآگاهی نسبت به موضوعات مالی اشخاص، همه گیر است و برای آن نیز راهکاری است بنام “سواد مالی”. به همین دلیل از سال 1388 پیگیر کسب دانش و مهارت در این حوزه شدیم. از سال 1390 شروع به تولید محصولات (کتاب صوتی، پوستر و….) شدیم. و با توجه به تجاربی که کسب کردیم دوست داشتیم این دانش و مهارت را با دیگران به اشتراک بگذاریم. 

کتاب صوتی 1

گوش کردن به کتاب های صوتی تجربه متفاوتی به همراه دارد و می تواند به فهم عمیق تر کتاب کمک کند.

اطلاعات بیشتر
http://کتاب%20صوتی%201
http://کتاب%20صوتی%202

کتاب صوتی 2

گوش سپردن به کتاب های صوتی حتی برای کسانی که به خواندن کتاب های چاپی و الکترونیکی علاقه دارند، تجربه متفاوتی است

اطلاعات بیشتر
کتاب صوتی 3

بسیاری از افرادی که عادت به مطالعه روزانه نداشته اند، با کمک کتاب های صوتی توانسته اند مطالعه را در برنامه روزمره خود قرار دهند و از زمان های خود به بهترین نحو استفاده کنند.

اطلاعات بیشتر
http://کتاب%20صوتی%203
http://کتاب%20صوتی%204

کتاب صوتی 4

هر زمان یا مکان می توانید به جای تمرکز کامل برای مطالعه کتاب های نوشتاری، به کتاب های صوتی گوش دهید و همزمان با انجام کارهایتان دانش و اطلاعات خود را ارتقا دهید

اطلاعات بیشتر
کتاب صوتی 5

کتاب صوتی زمان های بیکاری شما مثل مسیرهای رفت و آمد یا صف انتظار را زنده می کند

اطلاعات بیشتر
http://کتاب%20صوتی%205

00

کتاب صوتی

00

مجموع داستانها

00

کودکان باهوش

00

رویدادهای خلاقانه