• Home
  • محصولات مانی پارس ماد، کتاب داستان

محصولات مانی پارس ماد، کتاب داستان

کتاب داستان یک محیط یادگیری با ارزش و توانمند

ما متعهد هستیم محصولات و خدمات خلاقانه سواد مالی را به گونه ای به مشتریان خود ارائه نماییم که ایجاد ارزش برای مشتریان درآن مشهود باشد.

تعالی در آموزش، تنوع فرهنگی همراه با نوآوری

ناآگاهی نسبت به موضوعات مالی اشخاص، همه گیر است و برای آن نیز راهکاری است بنام “سواد مالی”. به همین دلیل از سال 1388 پیگیر کسب دانش و مهارت در این حوزه شدیم. از سال 1390 شروع به تولید محصولات (کتاب داستان، پوستر و….) شدیم. و با توجه به تجاربی که کسب کردیم دوست داشتیم این دانش و مهارت را با دیگران به اشتراک بگذاریم. 

گنجشکک اشی مشی

کتاب داستان گنجیشکک اشی مشی باید بیمه ء عمر بشی

اطلاعات بیشتر
http://گنجشکک%20اشی%20مشی
http://آقا%20موشه%20به%20بانک%20میرود

آقا موشه به بانک میرود

کتاب داستان آقا موشه به بانک میرود(وام مسکن)

اطلاعات بیشتر
حاجی فیروز و سکه های هفت سین

کتاب داستان حاجی فیروز و سکه های هفت سین

اطلاعات بیشتر
http://حاجی%20فیروز%20و%20سکه%20های%20هفت%20سین
http://حسن%20پولدار%20میشود

حسن پولدار میشود

کتاب داستان حسن پولدار میشود

اطلاعات بیشتر
کدوقلقه زن به بانک میرود

کتاب داستان کدوقلقه زن به بانک میرود

اطلاعات بیشتر
http://کدوقلقه%20زن%20به%20بانک%20میرود
http://خانواده%20گردشگر%201

خانواده گردشگر 1

مجموعه داستان های خانواده گردشگر داستان اول یک تصمیم مهم

اطلاعات بیشتر
خانواده گردشگر 2

مجموعه داستان های خانواده گردشگر داستان دوم گردش و تجربه

اطلاعات بیشتر
http://خانواده%20گردشگر%202
http://قلک%20و%20بانک

قلک و بانک

کتاب داستان قلک وبانک 5

اطلاعات بیشتر
خرید و فروش1
اطلاعات بیشتر
http://خرید%20و%20فروش1
http://پول%20از%20کجا%20می%20آید2

پول از کجا می آید2

اطلاعات بیشتر
پس انداز پولک3

کتاب داستان پس انداز پولک3

اطلاعات بیشتر
http://پس%20انداز%20پولک3
http://دفترچه%20حساب%20پولک6

دفترچه حساب پولک6

کتاب داستان دفترچه حساب پولک6

اطلاعات بیشتر
قلک و بانک 5

کتاب داستان قلک و بانک 5

اطلاعات بیشتر
http://قلک%20و%20بانک%205
http://با%20پس%20انداز%20کردن%20به%20سمت%20آرزوهایتان%20پرواز%20کنید

با پس انداز کردن به سمت آرزوهایتان پرواز کنید

اطلاعات بیشتر

00

بازی وسرگرمی

00

مجموع داستان ها

00

کودکان باهوش

00

رویدادهای خلاقانه