• Home
  • محصولات مانی پارس ماد، پوستر

محصولات مانی پارس ماد، پوستر

پوستر یک محیط یادگیری با ارزش و توانمند

ما متعهد هستیم محصولات و خدمات خلاقانه سواد مالی را به گونه ای به مشتریان خود ارائه نماییم که ایجاد ارزش برای مشتریان درآن مشهود باشد.

تعالی در آموزش، تنوع فرهنگی همراه با نوآوری

ناآگاهی نسبت به موضوعات مالی اشخاص، همه گیر است و برای آن نیز راهکاری است بنام “سواد مالی”. به همین دلیل از سال 1388 پیگیر کسب دانش و مهارت در این حوزه شدیم. از سال 1390 شروع به تولید محصولات (کتاب صوتی، پوستر و….) شدیم. و با توجه به تجاربی که کسب کردیم دوست داشتیم این دانش و مهارت را با دیگران به اشتراک بگذاریم. 

پوستر 1

پوستر را برای دادن اطلاعات در مورد موضوعات مختلفی استفاده می‌کنند که این اطلاعات باید جامع و محدود باشد

اطلاعات بیشتر
http://پوستر%201
http://اسناد%20بازرگانی%20در%20تجارت%20خارجی

اسناد بازرگانی در تجارت خارجی

پوستر مانی پارس ماد پوستر آموزشی اسناد بازرگانی در تجارت خارجی

اطلاعات بیشتر
بیمه آتش سوزی

پوستر مانی پارس ماد بیمه آتش سوزی

اطلاعات بیشتر
http://بیمه%20آتش%20سوزی
http://بیمه%20باربری

بیمه باربری

پوستر مانی پارس ماد بیمه باربری

اطلاعات بیشتر
دانستنی های کوچک

پوستر مانی پارس ماد پوستر اموزشی دانستنیهای چک

اطلاعات بیشتر
http://دانستنی%20های%20کوچک
http://اعتبارات%20اسنادی%20داخلی%20-%20ریالی

اعتبارات اسنادی داخلی - ریالی

پوستر مانی پارس ماد پوستر آموزشی اعتبارات اسنادداخلی-ریالی

اطلاعات بیشتر
بانکداری الکترونیک

پوستر مانی پارس ماد پوستر آموزشی بانکداری الکترونیک

اطلاعات بیشتر
http://بانکداری%20الکترونیک
http://اعتبارات%20اسنادی

اعتبارات اسنادی

پوستر مانی پارس ماد پوسترآموزشی اعتبارات اسنادی

اطلاعات بیشتر
اینکوترمز ( الف )

پوستر مانی پارس ماد پوستر آموزشی اینکوترمز2010(الف)

اطلاعات بیشتر
http://اینکوترمز%20(%20الف%20)
http://اینکوترمز%202010%20(%20ب%20)

اینکوترمز 2010 ( ب )

پوستر مانی پارس ماد پوستر آموزشی اینکوترمز2010(ب)

اطلاعات بیشتر
کلیات عقود اسلامی

پوستر مانی پارس ماد پوستر آموزشی کلیات عقود اسلامی

اطلاعات بیشتر
http://کلیات%20عقود%20اسلامی
http://روش%20های%20پرداخت%20در%20بازرگانی%20بین%20الملل

روش های پرداخت در بازرگانی بین الملل

پوستر مانی پارس ماد پوستر آموزشی روش های پرداخت در بازرگانی بین الملل

اطلاعات بیشتر
دانستنی های پول به زبان ساده

پوستر مانی پارس ماد پوسترآموزشی دانستنیهای پول به زبان ساده

اطلاعات بیشتر
http://دانستنی%20های%20پول%20به%20زبان%20ساده
http://سوئیفت%20(%20الف%20)

سوئیفت ( الف )

پوستر مانی پارس ماد پوستر آموزشی سوئیفت(الف)

اطلاعات بیشتر
ضمانت نامه های ارزی

پوستر مانی پارس ماد پوستر آموزشی ضمانتنامه های ارزی

اطلاعات بیشتر
http://ضمانت%20نامه%20های%20ارزی
http://رسیدن%20به%20سواد%20مالی

رسیدن به سواد مالی

پوستر مانی پارس ماد پوستر رسیدن به سواد مالی

اطلاعات بیشتر

00

اساتید حرفه ای

00

مجموع پوستر ها

00

دانشجویان باهوش

00

رویدادهای خلاقانه