• Home
  • محصولات مانی پارس ماد، فلش کارت

محصولات مانی پارس ماد، فلش کارت

فلش کارت یک محیط یادگیری با ارزش و توانمند

ما متعهد هستیم محصولات و خدمات خلاقانه سواد مالی را به گونه ای به مشتریان خود ارائه نماییم که ایجاد ارزش برای مشتریان درآن مشهود باشد.

تعالی در آموزش، تنوع فرهنگی همراه با نوآوری

ناآگاهی نسبت به موضوعات مالی اشخاص، همه گیر است و برای آن نیز راهکاری است بنام “سواد مالی”. به همین دلیل از سال 1388 پیگیر کسب دانش و مهارت در این حوزه شدیم. از سال 1390 شروع به تولید محصولات (کتاب داستان، فلش کارت و….) شدیم. و با توجه به تجاربی که کسب کردیم دوست داشتیم این دانش و مهارت را با دیگران به اشتراک بگذاریم. 

بانکداری بین الملل2

فلش کارت آموزشی بانکداری بین الملل2 (تجارت بین الملل انواع روش های پرداخت در بازرگانی بین الملل حساب باز و...)

اطلاعات بیشتر
http://بانکداری%20بین%20الملل2
http://کارت%20بازی%20رمیس

کارت بازی رمیس

فلش کارت تاریخچه پول در جهان(کالا به عنوان پول اسکناس به عنوان پول ارز های رایج و...)

اطلاعات بیشتر

00

فلش کارت ها

00

کتاب ها

00

دانشجویان ممتاز

00

رویدادهای خلاقانه