• Home
  • محصولات مانی پارس ماد، سایر محصولات

محصولات مانی پارس ماد، سایر محصولات

محصولات آموزشی یک سبد یادگیری با ارزش و توانمند

ما متعهد هستیم محصولات و خدمات خلاقانه سواد مالی را به گونه ای به مشتریان خود ارائه نماییم که ایجاد ارزش برای مشتریان درآن مشهود باشد.

تعالی در آموزش، تنوع فرهنگی همراه با نوآوری

ناآگاهی نسبت به موضوعات مالی اشخاص، همه گیر است و برای آن نیز راهکاری است بنام “سواد مالی”. به همین دلیل از سال 1388 پیگیر کسب دانش و مهارت در این حوزه شدیم. از سال 1390 شروع به تولید محصولات (کتاب داستان، سایر محصولات و….) شدیم. و با توجه به تجاربی که کسب کردیم دوست داشتیم این دانش و مهارت را با دیگران به اشتراک بگذاریم. 

محصول1

محصولات مانی پارس ماد

اطلاعات بیشتر
http://محصول1
http://محصول2

محصول2

محصولات مانی پارس ماد

اطلاعات بیشتر
محصول3

اقدامات لازم در صورت خسارت هنگام تصادف

اطلاعات بیشتر
http://محصول3
http://محصول4

محصول4

محصولات مانی پارس ماد

اطلاعات بیشتر

00

اساتید حرفه ای

00

محصولات

00

دانشجویان ممتاز

00

رویدادهای خلاقانه