• Home
  • محصولات مانی پارس ماد، بردگیم

محصولات مانی پارس ماد، بردگیم

بردگیم یک محیط یادگیری با ارزش و توانمند

ما متعهد هستیم محصولات و خدمات خلاقانه سواد مالی را به گونه ای به مشتریان خود ارائه نماییم که ایجاد ارزش برای مشتریان درآن مشهود باشد.

تعالی در آموزش، تنوع فرهنگی همراه با نوآوری

ناآگاهی نسبت به موضوعات مالی اشخاص، همه گیر است و برای آن نیز راهکاری است بنام “سواد مالی”. به همین دلیل از سال 1388 پیگیر کسب دانش و مهارت در این حوزه شدیم. از سال 1390 شروع به تولید محصولات (کتاب صوتی، بردگیم و….) شدیم. و با توجه به تجاربی که کسب کردیم دوست داشتیم این دانش و مهارت را با دیگران به اشتراک بگذاریم. 

بیمه حافظ

بازی‌های فکری بیمه حافظه هستندو باعث می‌شوند تا در ذهن خود برنامه‌ریزی کنید، نقشه بکشید و تلاش کنید، اطلاعاتی را به خاطر بسپارید که در شکست دادن حریفان به کمک‌تان می‌آیند.

اطلاعات بیشتر
http://بیمه%20حافظ
http://محصول%20بازی2

محصول بازی2

بازی‌های فکری از جمله بازی‌هایی است که بر اساس فکر و تمرکز انسان انجام می‌گیرد.

اطلاعات بیشتر
محصول بازی3

بازی کردن هر کدام به نسبت دسته بندی و نوع خود بر یک یا چند بخش از قدرتها و توانایی های مغز و ذهن تاثیر گذار هستند

اطلاعات بیشتر
http://محصول%20بازی3
http://صندوق%20بیمه

صندوق بیمه

بازی کردن در عین لذّت و شادابی موجب به چالش کشیده شدن توان فکری ، تمرکزی ، IQ و EQ فرد شود و به مرور باعث تعالی فرد در این توانایی ها می شود.

اطلاعات بیشتر
کارت بازی نوین

محصولات بازی مانی پارس ماد

اطلاعات بیشتر
http://کارت%20بازی%20نوین
http://کارت%20بازی%20گردشگری

کارت بازی گردشگری

بازی های فکری به هر نوع فعالیت ذهنی هدفدار که به‌صورت فردی یا گروهی اطلاق می شود که بتواند تاثیرات مثبت قابل قبولی را در ذهن، روحیه، شخصیت و زندگی هر انسانی؛ بدون در نظر گرفتن عواملی مانند سن، جنس، نژاد و وضعیت جسمانی ایجاد کند و باعث تمرکز در فرد گردد

اطلاعات بیشتر
محصول بازی7

بازی‌های فکری با مزایای فراوانی که برای ذهن و فکر شما دارد، یکی از بهترین سرگرمی‌ها به شمار می‌رود.

اطلاعات بیشتر
http://محصول%20بازی7

00

محصولات بازی

00

بازی فکری

00

کودکان باهوش

00

رویدادهای خلاقانه