• Home
  • کودکان و نوجوانان، سواد مالی کسب می‌کنند

کودکان و نوجوانان، سواد مالی کسب می‌کنند

کودکان و نوجوانان، سواد مالی کسب می‌کنند

شرکت مانی پارس ماد نخستین شرکت دانش‌بنیان در زمینه طراحی و تولید ابزارها و محصولات آموزشی سواد مالی با حمایت نهادهای متولی (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، بانک مرکزی، سازمان بورس و…) با توسعه سواد مالی در مدارس، دانشگاه‌ها، خانواده‌ها و… رفتارهای مالی را بهبود می بخشد.