حضور شرکت مانی پارس ماد در مسابقه صفر و یک

این مسابقه؛ یک مسابقه بین استارت آپ هاست که سه شنبه ها حدود ساعت 23:30 از شبکه دو سیما پخش میشود. شرکت مانی پارس با دموی محصول خود با عنوان مانیشا(سامانه آموزش سواد مالی و مشاوره بانکی) در این مسابقه شرکت کرد و از دو مرحله این مسابقه صعود نمود و مرحله سوم به نظر بیننده ها در مورد محصولات ما بستگی خواهد داشت.

ادامه مطلب