سواد مالی بزرگسال

بر اساس استانداردهای بین المللی بزرگسالان می بایست برای دستیابی به سواد مالی چارچوب زیر را بیاموزند:


1- پول و معاملات

- پول و ارز

- درامد

- پرداخت ها، قیمت ها و خریدها

- سوابق مالی و قرارداد ها


2- برنامه ریزی و مدیریت

- بودجه بندی

- مدیریت درآمد و هزینه

- پس انداز

- سرمایه گذاری

- برنامه ریزی بلند مدت و ایجاد دارایی

- بازنشستگی

- اعتبار موجودی

- بدهی و مدیریت بدهی


3- ریسک و پاداش

- شناسایی خطر ( ریسک )

- شبکه های ایمنی مالی و بیمه

- تعادل خطر و پاداش


4- چشم انداز مالی

- مقررات و حمایت از مصرف کننده

- حقوق ومسئولیت ها

- اموزش، اطلاعات و مشاوره

- محصولات و خدمات مالی

- کلاه برداری و تقلب

- مالیات و هزینه های عمومی

- تاثیرات خارجی