چشم انداز مانی پارس ماد


معرفی زمینه و نوع فعالیت شرکت

در وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه، مشکلات مالی بیشتر به چشم می خورند و خانوارها به شکل ملموس تری آنرا در می یابند. این موضوع با بروز کرونا و عمیق تر شدن رکود اقتصادی بیشتر به چشم می خورد. به همین دلیل افراد جامعه که دارای مسئولیت اقتصادی هستند دنبال راهکارها و ابزارهایی می گردند که بتوانند دانش، آگاهی و رفتار خود را نسبت به مسائل بهبود بخشند. شرکت مانی پارس با ایجاد ارزش برای این گروه از مشتریان، از طریق تولید ابزارهای سواد مالی، مانند موشن گرافی، تدوین داستانها و بازیهای مرتبط و سایر روشهای ارزش افزوده، و برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی سواد مالی سعی دارد محصولات و خدماتی ارائه نماید که با ارزشی که ایجاد می نمایند در ناخودآگاه مشتریان هدف، جایگذاری گردند. و در همین راستا، با توجه به تخصص تیم مدیریت شرکت، طراحی محصولات و خدمات سواد مالی، و طراحی اپلیکیشن های کاربردی برای این گروه از مشتریان را به صورت تخصصی، حرفه ای و خلاقانه ارائه می نماید.


چشم انداز

رهبر بازارسواد مالی در کشور و صادرات این محصولات به 5 کشور خاورمیانه و آسیای میانه تا سال 1403


بیانیه ماموریت
ما متعهد هستیم محصولات و خدمات خلاقانه سواد مالی را به گونه ای به مشتریان خود ارائه نماییم که ایجاد ارزش برای مشتریان درآن مشهود باشد.


ارزش های شرکت
- خلاقیت
-  توسعه سواد مالی
-  گسترش دسترسی به دانش سواد مالی

- نوآوری
-  ارزش آفرینی
- کیفیت


اهداف اصلی

- آموزش سواد مالی به بانوان خصوصا بانوان خانه دار، کودکان و نوجوانان، خانوارها، مدارس و...
- آموزش سواد مالی به بانکها، شرکتهای بیمه ، شرکتهای کارگزاری و سایر نهادهای مالی