آموزش

تیم ما آمادگی دارد کلاسهای آنلاین و آفلاین آموزش سواد مالی خود را برای مدارس، مشتریان و کارکنان بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای کارگزاری و .... برگزار نماید.